fbpx

Sharjahi tehnoloogia-teadusuurimispargi (SRTIP) peadirektor Hussein Al-Mahmudi teatas oma tööalasel sotsiaalmeedialehel järgmist:

«Mul on hea meel jagada teiega Sharjahi tehnoloogia-teadusuurimispargis asuva erakordse SkyWay innovatsioonikeskuse (#SRTIP) teise ​​etapi alustamist. Tegemist on kõige futuristlikuma transpordilogistika projektiga Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas (#MENA). SRTIP-is anname koos partneritega transpordile ja logistikatehnoloogiale uue suuna».

Anatoli Unitsky poolt püstitatud eesmärgid on lähemal kui iial varem. SWIC-i ehituse etappe on kajastatud ka varasemates publikatsioonides, hoolimata koroonaviiruse pandeemiast põhjustatud korrektiividest ehitusplaanides käib nüüd töö keskuses täie hooga!

Hr. Hussein Al-Mahmudi on nii Sharjahi Ameerika Ülikooli kui ka Sharjahi valitsuse käsul loodud STRIP-i direktor ning nimetatud otse neile ametikohtadele pikaajaliste koostöösuhete loomiseks tööstuse, akadeemiliste ringkondade ja avaliku sektori vahel, mille eesmärgiks on toetada ettevõtluse ja innovatsiooni arengut.

SWIC-i loomise peamine eesmärk oli anda projekti Lähis-Ida partneritele võimalus veenduda läbi oma kogemuse, et Unitsky trosstransport on parim lahendus piirkonna transpordiprobleemidele kõigist olemasolevatest ja paljutõotavatest. Keskust ehitatakse SRTIP-i territooriumil, mis on loodud Sharjahi Ameerika Ülikooli juurde, kus teostatakse kõrgtehnoloogilisi uuringuid ning mis on kantud maailma 500 parima ülikooli nimekirja.

SWIC-i eesmärk on kujuneda teadus-tootmisklastriks, SkyWay ettevõtete grupi jaoks on see omamoodi lävepakk turule sisenemiseks mitte üksnes Lähis-Idas, vaid kogu Aasias. Seal saavad väljas olema igat tüüpi reisijate- ja kaubaveotranspordikompleksid, tehakse uuenduslike taristulahenduste ja veeremi katsetusi ning sertifitseeritakse neid, luuakse Unitsky trosstranspordi tehnoloogia edasiarendamiseks eraldi uurimislaborid ning tehniline ja teaduslik baas. Tulevikus saab keskus SRTIP-i taristu osaks, millesse see kuulub.

Investeeri SkyWay arendamisse ja võida SkyWay edust!

 

AVA ENDA TASUTA VEEBIKONTO